Solceller for bedrifter

Suno tilbyr solcelleløsninger for alle typer næringsbygg og bedrifter. Enten målet er å redusere strømutgifter, spare miljøet eller å sikre en langsiktig fornybar energikilde så kan Suno finne en effektiv løsning for din bedrift.
Suno kan også levere batteriløsninger som gjør egenprodusert strøm permanent tilgjengelig. Vi har lang erfaring med bedriftsinstallasjoner og har alle relevante kurs i forhold til ansvar og HMS.

IMG_2012.jpg

Bli en bærekraftig bedrift

Solkraftverk gir kortreist og fornybar strøm uten inngrep i naturen. Teknologi utvikler seg og blir stadig en større del av livet til folk, samtidig som folk blir mer bevisst på miljø, CO2 utslipp og sitt eget forbruk. Solcellepaneler på tak eller fasade gjør det synlig for andre at du som privatperson eller bedrift tenker på miljøet og bidrar til utvikling.

Solenergisystemer slipper ikke ut CO2 i løpet av driftsårene. I tillegg krever solenergisystemer lite eller ingen vedlikehold. Et solcelleanlegg produserer gjerne strøm i minst 30 år, og har en garantitid på minst 25 år. 

Ved å omfavne fornybare energikilder kan bedrifter skape et miljømessig ansvarlig bilde og hjelpe til med å støtte grønne forretningsstrategier.


Suno tilbyr bygningsintegrerte solceller

Som del av den tekniske utviklingen for solceller har vi dag flere forskjellige systemer hvor andre bygningselementer erstattes med solceller. Slik kan taksten, fasader, vinduer eller vegger begynne å produsere elektrisitet. Samtidig får bygget et moderne eller futuristisk preg. 

Innen bransjen bruker vi gjerne den engelske forkortelsen BIPV (Building Integrated Photo Voltaic) når vi snakker om disse nye byggematerialene. Da handler det gjerne om takpanner med et normalt utseende, så vel som solarpaneler som fungerer som integrert fasadekledning. 

Felles for disse er at de er laget av materialer som gir oss en fotovoltaisk effekt. Det vil si, når de utsettes for lys vil de begynne å reagere, og resultatet er at vi får elektrisk energi.

Fordelen med slike materialer kommer i hovedsak frem når gamle bygg skal pusses opp, eller når nybygg skal reises. Selv om solcellepaneler og solcelletakpanner koster litt mer enn vanlige materialer, sørger de samtidig for en innsparingen av andre bygningsmaterialer, samtidig som de gir deg gratis strøm.

Andre byggematerialer som fasadeplater eller taksten erstattes av solcellepanel som har en god holdbarhet, og som tåler vårt norske klima på godt vis. Vinterkulde fører faktisk til at panelene fungerer bedre, og de tåler både regn, is og lave temperaturer, på samme vis som andre vanlige byggematerialer.

Ved siden av de gode materialegenskapene har denne byggeskikken også estetiske fordeler, hvor solarcellene integreres i bygninger på et mer subtilt vis. Det passer dermed godt for kontorbygninger og bygårder hvor utseende skal telle. -Ikke alle liker tanken på at et eldre og ærverdig hus skal utstyres med store paneler som hever seg over taket.

For tiden kan Suno tilby to forskjellige løsninger innen kategorien bygningsintegrerte solceller. Vi har solcellepanel som bindes inn i vegger, så vel som bygningsintegrertesolcellefliser

bygningsintegrerte solcelleanlegg norge.jpg

Solar Photovoltaics (Solar PV)

Når man kjøper solcellepaneler har man i hovedsak to alternativ:

  • Solpaneler på taket – solcellepaneler plassert på eksisterende tak

  • Integrert solpanel løsning - solceller integrert i takstein

Solar photovoltaics Hordaland