Suno tilbyr mobile batterier og offgrid løsninger i hele Norge.

Suno kan tilby et godt utvalg av batteriløsninger for lagring av bruksstrøm. Vi har mobile batterier for byggeplasser og tekniske anlegg av større kaliber, så vel som batterier for sjølforsyning av hytte eller bolig. 

Mobile batteripakker som allerede er rigget for å fungere, betyr mye fleksibilitet og frihet for sluttbrukeren, som enkelt og greit kan knytte batteriet opp til en energikilde, som solceller, vindkraft, eller et lite vannkraftverk, for så å forsyne seg selv med stabil strøm. Eventuelt kan man også lade batteriene med nettstrøm, for så å ta dem med seg, eller med et agregat, på en tid hvor det er greit å bråke litt.

Suno kan tilby mange forskjellige skreddersydde løsninger, som passer for bruksområdet, og for de belastninger som de mobile batteriene skal utsettes for. Størrelsen på de mobile batteririggene kan variere. Du kan også velge hvilken type batterier du ønsker skal brukes. En fellesnevner for alle løsninger er at de inkluderer AC/DC-invertere og ladere for batteripakkene, fraVictronEnergy Blue Power (BYD). 

Mobile batterier av typen Hussh Pod

 
Hussh Pod 30/45

Hussh Pod 30/45

 

Hussh Pod er en spesiell type mobilt batteri som kommer ferdig montert, med inverter og lader, så vel som et hus for batteripakken som tåler å stå ute. Med denne riggen er det enkelt å plugge inn ekstern strømproduksjon, så vel som at du får ut 230 VAC, som kan kobles rett inn i ditt vanlige fordelingsnett.

De største Hussh Pod egner seg fremfor alt for byggeplasser eller større bruk, siden den har en samlet lagret effekt på 45 kWh, og holder dimensjonene til en liten frakt-container. De har også monterbare stativer som gjør det enkelt å bruke dem som en plattform for å henge opp solcellepanel. -Denne store mobile batteritypen lagrer langt mer enn det du trenger for et enkelt bolighus eller for en hytte. 

En liten Hussh Pod kan derimot egne seg som en god mellomlagring. De miste variantene er bygget inn i en plastikk-container med hjul, og veier rundt 80 Kg. Her har du et fleksibelt og virkelig mobilt lager for 230 VAC bruksstrøm, på 2 kWh. Også her kan energiproduksjon og strømuttak enkelt stikkes inn i containeren.

Dette er en god og fleksibel løsning for deg som vil drive et lite elektronisk anlegg i utmarka eller på en byggeplass, eller for en liten fritidsbolig, hvor strømkrevende apparater kan drives med direkte solstrøm på dagtid, mens batteriet holder på strøm for å drifte fjernsynet og lamper på nattestid.

 

Et objektivt syn på off grid løsninger

Rent samfunnsstrukturelt er det i Norge å anbefale at du velger å mate overskuddsproduksjonen fra ditt solcelleanlegg eller fra din vindmølle, inn i det offentlige strømnettet. Som regel er dette en rimeligere løsning, siden det krever en mindre umiddelbar investering, samtidig som innmating i nettet er 20 % mer energieffektivt enn batterilagring. Du må også regne med at batterier som er i daglig bruk degraderer over tid, etter rundt 2000 ladninger, eller 5 år, og at batteriene bør stå relativt varmt på vinteren. 

-Men det finnes selvfølgelig incentiver for å finne en løsning som gjør deg fullstendig uavhengig av strømnettet, som nettleie og månedlige faste utgifter. Andre motivasjonsfaktorer kan selvfølgelig være at du har en hytte eller et gammelt gardsbruk, som ikke har noen god mulighet for å kobles til strømnettet.

Med en offgrid energiløsning er du avhengig av å kunne lagre din samlede energiproduksjon på et fornuftig vis. En enkel løsning på dette er å koble inn en relativt stor batteripakke i systemet, som fungerer som en mellomlagring for den strømmen som ikke brukes direkte når solcellene går for fullt, eller når vindmølla sviver. Her kan Suno tilby ferdige batteri-sett som raskt kan monteres av din elektriker.

Off grid løsninger hytte Suno Installasjon