Hussh Pod gir deg en stille strømkilde

Hussh Pod mobil strømkilde for byggevirksomhet

Hussh pod – en stille og mobil strømkilde for byggevirksomhet

Hussh pod er hovedsakelig designet for byggeplassen, men man kan tenke seg andre bruksområder, i alle fall for den minste batterienheten. Hovedhensikten med den smarte batteriløsningen er at man skal kunne ha strøm tilgjengelig i en liten container, uten at det blir nødvendig å ha en aktiv dieselgenerator hele tiden, eller som en fullstendig erstatning for en dieselgenerator, med lading fra solcellepanel, eller andre strømkilder, som kan knyttes til den mobile batteri-containeren for å lade den.


Stor fleksibilitet og mange fordeler med mobile batteri

·       Ingen støy i bruksområdet

·       Ingen avgasser i bruksområdet

·       Stabil strømkilde for elektronisk utstyr

·       Grønn miljøprofil sammen med solceller

·       Fleksibel plassering og stor mobilitet


Fordelene med et slikt system er delvis selvsagte. -Med en Hushh pod reduserer du i første omgang støyen som ville bli forårsaket av et løpende dieselaggregat. Det kan være fordelaktig for arbeid i bebyggede områder, spesielt om noe må gjøres på ettermiddagen eller på nattestid. Dertil kommer selvfølgelig fordelene av at du ikke har avgasser rundt strømkilden, noe som egner seg godt for arbeider i store bygg, eller under bakken.

Dertil duger batteripakkene også for norsk vinter. Selv om de svekkes noe av lave temperaturer fungerer de i et temperaturspenn fra -20 grader til +45 grader.

En stabil strømkilde for sensibel elektronikk

Andre bruksområder kan være remote-telemetri for byggeplasser, rivningsområder, eller for trafikkontroll under veiarbeider. Hussh pod er også en god løsning for å forsyne annen elektronikk med en stabil strømkilde, slik at du kan drifte utstyr for temperaturovervåking, gas-flyt overvåking, værstasjoner, eller vannivået i brønner og boringer. 

En grønnere miljøprofil kombineres med vedlikeholdsfri langtidsdrift

Reduksjonen i CO2-utslipp er også en fordel for selskaper og kunder som ønsker seg en grønnere profil, og som har en oppriktig policy om å ta bedre vare på miljøet og våre ikkefornybare resurser. Hussh Pod kan leveres sammen med en solcelle-rigg som passer perfekt til det anlegget som du trenger, slik at du alltid har en stabil opplading av bruksstrøm på en miljøvennlig måte. 

Både innsparinger med redusert sammenliknbar dieseldrift, og kostnader ved det mer krevende vedlikeholdet av en dieselgenerator, taler til Hussh Pod-systemet sin fordel.

 
De små lette Hush Pod type 1/2, gir deg en absolutt mobilitet for å drifte små avsidesliggende enkeltsystemer

De små lette Hush Pod type 1/2, gir deg en absolutt mobilitet for å drifte små avsidesliggende enkeltsystemer

 

Forskjellige størrelser av Hussh Pod for forskjellige bruksområder

Med Hussh Pod type 30/45 har du en batteripakke som kan lagre opptil 45 kWh, og som gir deg stabil vekselstrøm på 230V (AC). Flere solcellepaneler kan festes til utstikkere på containerens tak når den står stille, slik at batteriene lades opp igjen hver eneste dag. Systemet er stabilt og trenger lite tilsyn når det først er rigget opp. Produksjonen av strøm, så vel som lagret kapasitet med denne store power-banken gir deg en god buffer for rush-tiden på et større anlegg.

De små lette Hush Pod type 1/2, gir deg en absolutt mobilitet for å drifte små avsidesliggende enkeltsystemer. Batteripakken på 2 kWh er rigget i noe som minner mistenkelig om en liten søppelcontainer på hjul, men med et godt festet topplokk. 

Siden containeren har en samlet vekt på kun 83 Kg, samtidig som den har hjul, er den enkel å flytte dit den trengs, og volumet på riggen er slik at den passer på en liten tilhenger eller inni en transporter.

Dette ekstremt mobile batteriet støtter selvfølgelig også opplading fra grønne kilder, som en vindturbin, eller et solcellepanel, som enkelt kan stikkes inn i den.

Suno har utvidet materialparken både for salg og utleie av Hussh Pod

Suno har begynt å utvide materialparken i retningen av hussh pods fordi konseptet er solid, og går godt sammen med Suno´s omfattende interesse for solceller og for byggebransjen generelt. Her kan komplette rigger med solceller leies over lengre tid, eller du kan kjøpe systemer om du planlegger mer omfattende, langsiktig drift, som fungerer bra sammen med en Hussh pod.

Leiemuligheten er gode nyheter for bedrifter som ikke nødvendigvis har all kompetanse for å sette opp et slikt strømforsyningssystem selv. Med Suno sine teknikere, kan en Hussh Pod raskt rigges opp, for døgnkontinuerlig drift, uten at du selv må gjøre mer enn å plugge inn det mobile fordelerskapet.

Suno Installasjon