Solenergi er et voksende marked i Norge

Det ble installert 29% mer solceller i 2018 enn året før. Installasjonkostnadene for solenergi fortsetter å gå ned, drevet av støtte fra Enova.

Med stigende brukspriser og en betydelig nedgang i kostnadene ved kjøp og installasjon av solsystemer, har solenergi blitt et bærekraftig og kostnadseffektivt energibesparende alternativ for mange bedrifter.

Sol er nå den raskest voksende energikilden i verden når det gjelder installert kapasitet. Bare I Norge ble det i 2018 montert ut ca 70 000 solcellepaneler, og siden 2012 har markedet økt over 30 ganger. Dette betyr en økning på 29% i 2018 sammenliknet med 2017.

Enova støttet 50 prosent flere anlegg i husholdninger i 2018 enn i 2017. Denne faktoren har også tilknytning til veksten.

I dag kommer 26 prosent av verdens kraftproduksjon fra fornybare energikilder. Produksjonen spås å øke med 45 prosent til 70 prosent innen 2040. Halvparten av denne kraftproduksjonen vil bli dekket av vind- og solkraft alene.

 
Solenergi vekst i Norge.png
 

Solenergi er et marked i kraftig vekst, og siden 1998 har markedet for konvensjonelle solenergiløsninger hatt en årlig vekst på om lag 40 prosent. Videre vekst i solbransjen vil bidra til både elektrifisering av samfunnet og skape nye forretningsmuligheter. 

Kilder: Multiconsult, IRENA, IEA