Et objektivt syn på off grid løsninger

Rent samfunnsstrukturelt er det i Norge å anbefale at du velger å mate overskuddsproduksjonen fra ditt solcelleanlegg eller fra din vindmølle, inn i det offentlige strømnettet. Som regel er dette en rimeligere løsning, siden det krever en mindre umiddelbar investering, samtidig som innmating i nettet er 20 % mer energieffektivt enn batterilagring. Du må også regne med at batterier som er i daglig bruk degraderer over tid, etter rundt 2000 ladninger, eller 5 år, og at batteriene bør stå relativt varmt på vinteren. 

-Men det finnes selvfølgelig incentiver for å finne en løsning som gjør deg fullstendig uavhengig av strømnettet, som nettleie og månedlige faste utgifter. Andre motivasjonsfaktorer kan selvfølgelig være at du har en hytte eller et gammelt gardsbruk, som ikke har noen god mulighet for å kobles til strømnettet.

Med en offgrid energiløsning er du avhengig av å kunne lagre din samlede energiproduksjon på et fornuftig vis. En enkel løsning på dette er å koble inn en relativt stor batteripakke i systemet, som fungerer som en mellomlagring for den strømmen som ikke brukes direkte når solcellene går for fullt, eller når vindmølla sviver. Her kan Suno tilby ferdige batteri-sett som raskt kan monteres av din elektriker.

Off grid løsninger hytte Suno Installasjon