Suno Installasjon er spesialisert på komplett installasjon av solcelle-systemer

Suno Installasjon er en bedrift som leverer komplette løsninger når det kommer til solceller og batterisystemer for lagring av solarstrømmen. Sammen med oss kan du utvikle ditt solcelleprosjekt fra planleggingsfasen, frem til du tapper din første egenproduserte strøm fra stikkontakten. I all hovedsak har vi fokus på store solcelleanlegg, men hjelper også gjerne med mindre prosjekter.

Hovedkontoret vårt ligger i Bergen, men vi monterer på Vestlandet, så vel som i resten av Skandinavia. Gjennomføringen av montasjearbeider og elektroinstallasjon finner sted sammen med norske elektrikere og fagarbeidere, og vi etterkommer selvfølgelig alle norske standardkrav når det kommer til sikkerhet og til kvalitet.

IMG_6470.jpg
 
 
 

Montering av moderne solcelleanlegg for nordisk vær og klima

solceller+nordisk+klima

Suno legger stor vekt på at teknologien som vi tilbyr passer for forholdene. I kraft av den tekniske utviklingen som har funnet sted når det kommer til solceller er solcellene blitt bedre og billigere. Solcellepanel krever lite vedlikehold eller overvåking og de har lang holdbarhet. Solcellene kan etter-monteres som panel på vegger eller tak, eller de kan integreres som del av veggen eller taket i nybygg eller i bygningsmasse som pusses opp.

De nyeste photo voltaic –panelene har heller ingen problemer med det norske været eller norsk klima, og vil gi deg strøm så lenge solen er over horisonten. Dette fungerer selvfølgelig best på lange sommerkvelder, men våre moderne løsninger fungerer også tilfredsstillende på vinterstid. 

Selv om soltimene er begrensede på vinterstid, når det kreves mye strøm for oppvarming, vil et solcelleanlegg kunne bidra positivt også her. I alle fall om solcelleanlegget kombineres med bruk av effektive varmepumper for oppvarming, og eventuelt batterier for mellomlagring av elektrisiteten, for den mørke tiden av døgnet.

Kulde får faktisk solceller til å fungere mer effektivt, og panelene tåler frost og is. Nedbør i form av regn er heller ingen hindring for innstråling av tilstrekkelige lysmengder, mens nysnø bidrar positivt til innstrålingsmengden av sollys på panelene.

installasjon+solceller+tak+bergen
 
 
 

Aktivt miljøvern og fornybar energi

Samtidig som våre solceller hjelper deg med å redusere de løpende utgiftene for strøm, eller med faktisk å bli selvforsynt med egenprodusert strøm fra en fornybar energikilde, er selvforsyning med solceller også et bidrag som er til beste for oss alle og det er en investering for fremtiden.

Samtidig sender bedrifter som benytter seg av solceller også et tydelig signal om miljøbevissthet. Solceller på taket vitner om at det tas miljøansvar og om en interesse i etisk prisverdig forretningsdrift.

 

IMG_5034.jpeg